Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Βιβλιοδρομίες 2013

 Τι είναι οι Βιβλιοδρομίες

Η εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καλλιεργήσει την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσει γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των βιβλίων, οργανώνει το διαγωνισμό ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ.

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για 15η χρονιά φέτος και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική, κατά το δυνατόν, επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ενισχύεται η ομαδική συμμετοχή.

Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός βιβλίου φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την ανάγνωση του άλλου. Επίσης, με τη χρήση του ανοιχτού βιβλίου –οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού– συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενισχύεται η επινοητικότητα των παιδιών.


 Δικαίωμα και Όροι Συμμετοχής


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία. Οι όροι συμμετοχής είναι οι ακόλουθοι:
 • Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.
 • Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.
 • Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γεγονός που αποτελεί μεγάλη καινοτομία για το διαγωνισμό. Βέβαια, για να συμβουλεύεται κάποιος σωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεκτικά.
 • Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.
 • Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στην κατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων, αλλά και στη διευκόλυνση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στην έμφαση της σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.
 • Το σύνολο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών είναι χίλια (1.000). Τα χίλια αυτά μόρια κατανέμονται σ’ έναν αριθμό ερωτήσεων των οποίων η βαρύτητα ποικίλλει. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).


Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
 
Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού πανελλαδικά ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2013. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη.

Για τους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων της χώρας ορίζονται ως κεντρικό εξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ (Βάρη Αττικής). Επιπλέον, θα ορισθούν και κατά τόπους εξεταστικά κέντρα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μαθητές από τη συγκεκριμένη περιοχή. Βράβευση των διαγωνιζομένων

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων της χώρας που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους. Θα απονεμηθούν δεκαοκτώ (18) βραβεία, συνολικής αξίας 4.800€. Αναλυτικά, τα βραβεία έχουν ως εξής:Α. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Απονέμεται στην καλύτερη συμμετοχή (ατομική ή ομαδική) από σχολείο εντός Αττικής, οποιασδήποτε τάξης (Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄ Δημοτικού), που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία όλου του διαγωνισμού.

Το βραβείο αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 400€, προσφορά της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Απονέμεται στην καλύτερη συμμετοχή (ατομική ή ομαδική) από σχολείο εκτός Αττικής, οποιασδήποτε τάξης (Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄ Δημοτικού), που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία όλου του διαγωνισμού.

Το βραβείο αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 400€, προσφορά της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.


Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
(εξαιρουμένων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα)
ΒΡΑΒΕΙΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
 1. Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
 2. Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής
Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε πακέτα φιλίας αξίας 200€, προσφορά της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
 1. Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
 2. Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής
Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε πακέτα φιλίας αξίας 200€, προσφορά της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
 1. Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
 2. Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής
Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε πακέτα φιλίας αξίας 200€, προσφορά της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
 1. Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
 2. Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής
Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 200€, προσφορά των Εκδόσεων Καστανιώτη.
(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
 1. Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
 2. Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής
Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 200€, προσφορά των Εκδόσεων Αδελφοί Βλάσση.
(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
 1. Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
 2. Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής
Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 200€, προσφορά των Εκδόσεων Άγκυρα.


Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(εξαιρουμένων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Απονέμεται στο Σχολείο εντός Αττικής του οποίου οι συμμετοχές θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, με την προϋπόθεση οι Βιβλιοδρόμοι του να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16).

Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου.

Απονέμεται στο Σχολείο εκτός Αττικής του οποίου οι συμμετοχές θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, με την προϋπόθεση οι Βιβλιοδρόμοι του να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16).

Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Πατάκη.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Απονέμεται στο Σχολείο εντός Αττικής που θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των Βιβλιοδρόμων του θα υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).

Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Μίνωας.

Απονέμεται στο Σχολείο εκτός Αττικής που θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των Βιβλιοδρόμων του θα υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).

Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Καλέντη.

Στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ θα δοθούν τρία βραβεία τμημάτων (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄), που το καθένα αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€. Το βραβείο της Δ΄ Δημοτικού είναι προσφορά των Εκδόσεων Gutenberg-Τυπωθήτω, το βραβείο της Ε΄ Δημοτικού είναι προσφορά των Εκδόσεων Ερευνητές και το βραβείο της ΣΤ΄ Δημοτικού είναι προσφορά των Εκδόσεων Σύγχρονοι Ορίζοντες.

Θα δοθούν επίσης τιμητικές διακρίσεις στους μαθητές κάθε τάξης που θα βρεθούν στις δέκα (10) πρώτες θέσεις του διαγωνισμού, με δώρα βιβλία, προσφορά των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο και Κέδρος.


Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα επιδοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθεί κατά το σχολικό έτος 2013-2014.


 Κατάλογος Βιβλίων

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2013 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Άνθρωπος & Φύση», στο πλαίσιο της ανάγκης για ευρύτερο προβληματισμό των νέων ανθρώπων σε σχέση με τα ουσιαστικά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και με αφορμή το Θεματικό Σχολικό Έτος 2012-2013, που είναι αφιερωμένο στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον και την Αειφόρο Διαχείριση.Βιβλία Δ' Δημοτικού


Θεματική Ενότητα: "Τα πουλιά συναντούν τους ανθρώπους"


  1. Ο Θεός αγαπά τα πουλιά, Αγγελική Βαρελλά, Εκδ. Πατάκη   2. Ο Ευτυχισμένος πρίγκιπας, Όσκαρ Ουάιλντ, Εκδ. Ερευνητές


  3. Το μεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Εκδ. Καστανιώτη
4. Το αγόρι και ο κύκνος, Κάθριν Στορ, Εκδ. Καστανιώτη


Βιβλία Ε' ΔημοτικούΘεματική Ενότητα: "Μαθητεία στη φύση"
1. Δύο χρόνια διακοπές, Ιούλιος Βερν, Εκδ. Αδελφοί Βλάσση 2. Τα Παιδιά των Πεύκων, Γεώργιος Δ. Καψάλης, Εκδ. Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός
3. Το βασίλειο του Κενσούκε, Μάικλ Μορπούργκο, Εκδ. Πατάκη 4. Τα ψηλά βουνά, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Εκδ. Μίνωας


 
Βιβλία ΣΤ' Δημοτικού

Θεματική Ενότητα: "Ιστορίες οικολογικής φαντασίας"
1. Ο πρίγκιπας των Νεφών, Κριστόφ Γκαλφάρ, Εκδ. Καλέντη 2. Η κοιλάδα με τις πεταλούδες, Ελένη Δικαίου, Εκδ. Πατάκη
3. Το περιβόλι της Γης, Γιώργος Σφήκας, Εκδ. Άγκυρα 4. Τόμπι, ο μικρός ήρωας του δέντρου, Τιμοτέ ντε Φομπέλ, Εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου