Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

«Παπούτσια με φτερά» - Μαρία Παπαγιάννη«Η γλώσσα δεν είναι μόνο τα λόγια. Είναι και η ιστορία των ανθρώπων. Αυτά που θυμούνται αλλά και αυτά που ονειρεύονταν»
Η μικρή Ρόζα μεγαλώνει με τον πατέρα της που είναι ψαράς αλλά στα κρυφά γράφει ποιήματα. Κάποια στιγμή, κυνηγημένη από κακές σκέψεις, θα ακολουθήσει τον Γκαμπίτο, τον γάτο με το ένα μάτι, στην Πολιτεία του Βυθού, που ετοιμάζεται για πόλεμο για τον πιο κουφό λόγο που μπορεί να φανταστεί κανείς: για τις γλώσσες που χάνονται. Ποτέ ως τότε η Ρόζα δεν είχε σκεφτεί ότι και οι γλώσσες πεθαίνουν και μαζί τους πεθαίνουν τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα όνειρα. Τώρα πρέπει να αποφασίσει αν θα τολμήσει να υψώσει το ανάστημά της και να δώσει κι αυτή τη δική της μάχη στις γειτονιές του κόσμου.

Το καινούριο βιβλίο της Μαρίας Παπαγιάννη είναι ένα βιβλίο για την ποίηση, για τα μικρά θαύματα και τους μεγάλους αγώνες, για το κυνήγι της χώρας της Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή, με κανονικούς ανθρώπους που επιμένουν να ονειρεύονται. Το εξώφυλλο της Φωτεινής Τίκκου είναι πολύ όμορφο και ονειρικό. 

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

"ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017"


Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις προσωπικές του εμπειρίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσουμε γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των βιβλίων, οργανώνουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ».

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για 19η χρονιά φέτος, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ενισχύεται η ομαδική συμμετοχή.

Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός βιβλίου φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την ανάγνωση του άλλου. Επίσης, με τη χρήση του ανοιχτού βιβλίου - οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού - συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενισχύεται η επινοητικότητα των παιδιών.Δικαίωμα συμμετοχής
​Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.
Λεπτομέρειες - Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

  • Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.
  • Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.
  • Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γεγονός που αποτελεί μεγάλη καινοτομία για τον διαγωνισμό. Βέβαια, για να συμβουλεύεται κάποιος σωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεκτικά.
  • Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.
  • Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στην κατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων, αλλά και στην εμπέδωση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στην έμφαση της σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.
  • Το σύνολο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών είναι χίλια (1.000). Τα χίλια αυτά μόρια κατανέμονται σ’ έναν αριθμό ερωτήσεων των οποίων η βαρύτητα ποικίλλει. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
  • Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 28η Απριλίου 2017. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη.
  • Για τους μαθητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Αττικής ορίζεται ως κεντρικό εξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ (Βάρη Αττικής). Επιπλέον, θα ορισθούν και κατά τόπους εξεταστικά κέντρα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας και της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μαθητές από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρώνοντας αποκλειστικά την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Καμία αλλαγή στη σύνθεση των ομάδων δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9656200: Δευτέρα ώρες 13:00 – 16:00 και Πέμπτη ώρες 12:00 - 16:00.


Κατάλογος Βιβλίων 2017

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Ιστορικές περιπλανήσεις με τη Λογοτεχνία», προκειμένου η ατομική και ομαδική διαδρομή της μνήμης, δια του ιστορικού μυθιστορήματος, να επιδράσει στον μαθητή και τη μαθήτρια ελκυστικά και αποτελεσματικά, με παιδαγωγικά επωφελή τρόπο, για την καλλιέργεια της γνώσης και του γόνιμου προβληματισμού, πετυχαίνοντας την εξοικείωσή τους με τις χωροχρονικές συντεταγμένες της ιστορούμενης (αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης) εποχής.

Βιβλία Δ΄ Δημοτικού


1. Ιστορίες που τις είπε η αγορά,
 Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις Μεταίχμιο
2. Μυστήριο στην αρχαία Αθήνα,
Θάνος Κονδύλης, Εκδόσεις Μίνωας
         


3. Το μυστικό του δούλου,
Εύη Πίνη, Εκδόσεις Ερευνητές
4. Ίκαρος ο μικρός ολυμπιονίκης,
Ουρανία Τουτουντζή, Εκδόσεις Κέδρος
   

Βιβλία Ε΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα: «Βυζαντινή Ιστορία»

1. Το καλοκαίρι των Αβάρων, Βησσαρία Ζορμπά
- Ραμμοπούλου, Εκδόσεις Κέδρος
2. Η χαμένη σφραγίδα του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού,
 Θοδωρής Παπαθεοδώρου, Εκδόσεις Ψυχογιός

3. Για την Πατρίδα, 
Πηνελόπη Δέλτα, Εκδόσεις Μίνωας
4. Ταξίδι στη Βασιλεύουσα, Ειρήνη Κατσίπη
 - Σπυριδάκη, Εκδόσεις Κέδρος
                      


Βιβλία ΣΤ΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα: «Νεότερη Ιστορία»


1. Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα, 
Αγγελική Δαρλάση, Εκδόσεις Μεταίχμιο
2. Οι ξυπόλυτοι ήρωες, 
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Εκδόσεις Πατάκη

3. Ο μικρός αδελφός, Λότη Πέτροβιτς - 
Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη
4. Όταν ο ήλιος, Ζωρζ Σαρή, 
Εκδόσεις Πατάκη


Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

"Πορτοκαλάδα με ανθρακικό" του Σπύρου Γιαννακόπουλου


Οι γονείς του Άγη κόντεψαν να τρελαθούν 
µόλις πληροφορήθηκαν αυτά που συνέβησαν.

Έστειλαν τον γιο τους ωραία και καλά στο χωριό,
 στον παππού και στη γιαγιά, για τις καλοκαιρινές του διακοπές. 
Τον έστειλαν µαζί µε τον θείο Χάρη. 
Και εντάξει, ο παππούς και η γιαγιά είναι µεγάλοι άνθρωποι
 και δεν µπορούν να τρέχουν πίσω από τον µικρό όταν αυτός τριγυρίζει στην παραλία, αλλά ήταν καθήκον του θείου Χάρη να τον προσέχει.
 Όµως αυτός ο αχαΐρευτος δε λέει επιτέλους να σοβαρευτεί. Και έµπλεξε µε τον ανιψιό του σε µια απίστευτη περιπέτεια.

 Μια περιπέτεια… πειρατική. Επικίνδυνη –ειδικά όταν σφαίρες άρχισαν να σφυρίζουν γύρω από το κεφάλι του Άγη και του Χάρη– µα και ξεκαρδιστική. Ξεκαρδιστική για πολλούς, αλλά σίγουρα όχι για τους γονείς του Άγη. Οι γονείς του Άγη καθόλου δε γέλασαν.

Το δεύτερο βιβλίο του  Σπύρου Γιαννακόπουλου εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της Πελοποννήσου. Οικείες εικόνες καλοκαιρινές, δράση και χιούμορ από έναν νέο συγγραφέα που μιλάει με αμεσότητα στα παιδιά στη γλώσσα τους.  Η εικονογράφηση του  Πέτρου Χριστούλια  δίνει υπόσταση στους χαρακτήρες του βιβλίου.  

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Το αρκουδάκι με το κόκκινο σκουφάκι κρατά την υπόσχεσή του -Μαριλένα Καββαδά


Ένα ουρανοκατέβατο αρκουδάκι στη γη!
Ποιον ψάχνει και γιατί;
Πώς γνωρίζει τον Αϊ-Βασίλη;
Τι παίζει με χιονανθρωπάκια, λαγουδάκια,
 γάτες και δυο σκίουρους περαστικούς;
Τι γυρεύει στο πλυντήριο και στο στεγνωτήριο;
Θα κερδίσει άραγε στο διαγωνισμό με τα παιχνίδια,
τα τραγούδια και το χορό;
Θα πλουτίσει ακολουθώντας
έναν πλανόδιο θίασο σε όλη τη γη;
Θα ξεμπλέξει ή θα μπλέξει
με τον πονηρό ποντικό 
που ετοιμάζει επιδρομή στην ταβέρνα;
Και για πού το 'βαλε με ένα μπαλόνι,
ένα πατίνι και μια κόκκινη σαμπρέλα;

Α! Είναι να απορεί κανείς
 με ό,τι μπορεί να καταφέρει ένα αρκουδάκι τόσο δα.
Με ένα σακίδιο στην πλάτη και μια υπόσχεση.
Υπόσχεση σημαντική.
 Επειδή αξίζει να υπόσχεσαι
μόνο όσα μπορείς να κάνεις...
αλλά να κάνεις περισσότερα.

Ένα καλογραμμένο, πολύ όμορφο παραμύθι
 από τη Μαριλένα Καββαδά
εικονογραφημένο μαγικά από τη Μυρτώ Δεληβοριά.
Το αρκουδάκι στο Β΄παιδικό Γαλατσίου

Στο CD θα ακούσετε την αφήγηση,
τα τραγούδια του παραμυθιού
 και παραδοσιακά κάλαντα από αγαπημένους ερμηνευτές...
Θα βρείτε και προτεινόμενες δραστηριότητες φαντασίας,
έμπνευσης και δημιουργίας,
οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ατομικά ή συλλογικά
σε ομάδες μικρών παιδιών,
όπως επίσης και ένα σενάριο
για να ζωντανέψετε μουσικοκινητικά
το παραμύθι στη σκηνή.

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

"Χάλκινο γένος" της Μαρίας Σκιαδαρέση


Επτά νησιά που ζουν κάτω από λογής κατακτητές· τυχάρπαστους ηγεμονίσκους, Βενετούς δυνάστες, Γάλλους "αναμορφωτές", ως τους υπερόπτες Άγγλους, που, επί μισόν αιώνα, επέβαλαν μια Προστασία πιασμένη από το σχοινί της κρεμάλας, μέχρι να υπογράψουν την παραχώρηση των νησιών στην Ελλάδα σαν δώρο για την ανάρρηση του Γεωργίου Α' στον θρόνο της χώρας.
Μια οικογένεια, σ' ένα από τα επτά νησιά, που διασχίζει τον χρόνο από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας.
Δυο παιδιά που δεν πρόλαβαν ν' αγαπηθούν, θυσία στον βωμό των συγκυριών. Δυο άλλα παιδιά που αγαπήθηκαν αψηφώντας την προδιαγεγραμμένη πορεία της ζωής τους.
Μια παλιά κατάρα που κοντεύει να ξεχαστεί ως τη στιγμή που τελικά επιβεβαιώνεται.

Ένα μυθιστόρημα για τα χρόνια που οι άρχοντες δε χτίζουν πια ανθρώπους στα κατώγια τους, μα αρνούνται ακόμα σθεναρά το ξύπνημα των σέμπρων. Μια εποχή στην κόψη, ανάμεσα στο παρελθόν που φεύγει αργόσυρτα και στο μέλλον που έρχεται καλπάζοντας.

Μια οικογενειακή ιστορία από την Κεφαλονιά, τότε που τα Επτάνησα παλεύουν να ενωθούν με την Ελλάδα, τότε που οι αστοί ξεκινούν ν' αποφασίζουν για τις τύχες τους και οι χωρικοί μαθαίνουν επιτέλους πως είναι και αυτοί άνθρωποι.

Η Μαρία Ε. Σκιαδαρέση γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε με την προϊστορική αρχαιολογία και αργότερα με τη νεότερη ιστορία. Επί χρόνια εργάστηκε σε αρχαιολογική ανασκαφή στην Κρήτη και παράλληλα δίδαξε ιστορία σε γαλλικό λύκειο. Κείμενά της δημοσιεύονται κατά καιρούς σε περιοδικά και εφημερίδες.


Έργα της:
"Άτροπος ή Η ζωή και ο θάνατος της Βενετίας Δαπόντε"
"Και νεκρούς ανασταίνει"
 "Κίτρινος χρόνος"
 "Το έργο του Ρήγα Βελεστινλή"
"Η ζημιά"
 "Με το φεγγάρι στην πλάτη",
"Όπως οι άπιστοι κι εμείς",
 "Χάλκινο γένος"

"Καλημέρα-Καληνύχτα"
"Κωνσταντίνος Κανάρης"
 "Ο θησαυρός του Ασπρογένη"
"Ρήγας Βελεστινλής"
"Γιλάν, η πριγκίπισσα των φιδιών" κ.ά.