Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

«Παπούτσια με φτερά» - Μαρία Παπαγιάννη«Η γλώσσα δεν είναι μόνο τα λόγια. Είναι και η ιστορία των ανθρώπων. Αυτά που θυμούνται αλλά και αυτά που ονειρεύονταν»
Η μικρή Ρόζα μεγαλώνει με τον πατέρα της που είναι ψαράς αλλά στα κρυφά γράφει ποιήματα. Κάποια στιγμή, κυνηγημένη από κακές σκέψεις, θα ακολουθήσει τον Γκαμπίτο, τον γάτο με το ένα μάτι, στην Πολιτεία του Βυθού, που ετοιμάζεται για πόλεμο για τον πιο κουφό λόγο που μπορεί να φανταστεί κανείς: για τις γλώσσες που χάνονται. Ποτέ ως τότε η Ρόζα δεν είχε σκεφτεί ότι και οι γλώσσες πεθαίνουν και μαζί τους πεθαίνουν τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα όνειρα. Τώρα πρέπει να αποφασίσει αν θα τολμήσει να υψώσει το ανάστημά της και να δώσει κι αυτή τη δική της μάχη στις γειτονιές του κόσμου.

Το καινούριο βιβλίο της Μαρίας Παπαγιάννη είναι ένα βιβλίο για την ποίηση, για τα μικρά θαύματα και τους μεγάλους αγώνες, για το κυνήγι της χώρας της Ουτοπίας, ένα βιβλίο, δηλαδή, με κανονικούς ανθρώπους που επιμένουν να ονειρεύονται. Το εξώφυλλο της Φωτεινής Τίκκου είναι πολύ όμορφο και ονειρικό. 

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

"ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017"


Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις προσωπικές του εμπειρίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσουμε γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των βιβλίων, οργανώνουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ».

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για 19η χρονιά φέτος, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ενισχύεται η ομαδική συμμετοχή.

Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός βιβλίου φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την ανάγνωση του άλλου. Επίσης, με τη χρήση του ανοιχτού βιβλίου - οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού - συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενισχύεται η επινοητικότητα των παιδιών.Δικαίωμα συμμετοχής
​Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.
Λεπτομέρειες - Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

  • Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.
  • Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.
  • Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γεγονός που αποτελεί μεγάλη καινοτομία για τον διαγωνισμό. Βέβαια, για να συμβουλεύεται κάποιος σωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεκτικά.
  • Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.
  • Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στην κατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων, αλλά και στην εμπέδωση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στην έμφαση της σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.
  • Το σύνολο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών είναι χίλια (1.000). Τα χίλια αυτά μόρια κατανέμονται σ’ έναν αριθμό ερωτήσεων των οποίων η βαρύτητα ποικίλλει. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
  • Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 28η Απριλίου 2017. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη.
  • Για τους μαθητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Αττικής ορίζεται ως κεντρικό εξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ (Βάρη Αττικής). Επιπλέον, θα ορισθούν και κατά τόπους εξεταστικά κέντρα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας και της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μαθητές από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρώνοντας αποκλειστικά την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Καμία αλλαγή στη σύνθεση των ομάδων δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9656200: Δευτέρα ώρες 13:00 – 16:00 και Πέμπτη ώρες 12:00 - 16:00.


Κατάλογος Βιβλίων 2017

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Ιστορικές περιπλανήσεις με τη Λογοτεχνία», προκειμένου η ατομική και ομαδική διαδρομή της μνήμης, δια του ιστορικού μυθιστορήματος, να επιδράσει στον μαθητή και τη μαθήτρια ελκυστικά και αποτελεσματικά, με παιδαγωγικά επωφελή τρόπο, για την καλλιέργεια της γνώσης και του γόνιμου προβληματισμού, πετυχαίνοντας την εξοικείωσή τους με τις χωροχρονικές συντεταγμένες της ιστορούμενης (αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης) εποχής.

Βιβλία Δ΄ Δημοτικού


1. Ιστορίες που τις είπε η αγορά,
 Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις Μεταίχμιο
2. Μυστήριο στην αρχαία Αθήνα,
Θάνος Κονδύλης, Εκδόσεις Μίνωας
         


3. Το μυστικό του δούλου,
Εύη Πίνη, Εκδόσεις Ερευνητές
4. Ίκαρος ο μικρός ολυμπιονίκης,
Ουρανία Τουτουντζή, Εκδόσεις Κέδρος
   

Βιβλία Ε΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα: «Βυζαντινή Ιστορία»

1. Το καλοκαίρι των Αβάρων, Βησσαρία Ζορμπά
- Ραμμοπούλου, Εκδόσεις Κέδρος
2. Η χαμένη σφραγίδα του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού,
 Θοδωρής Παπαθεοδώρου, Εκδόσεις Ψυχογιός

3. Για την Πατρίδα, 
Πηνελόπη Δέλτα, Εκδόσεις Μίνωας
4. Ταξίδι στη Βασιλεύουσα, Ειρήνη Κατσίπη
 - Σπυριδάκη, Εκδόσεις Κέδρος
                      


Βιβλία ΣΤ΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα: «Νεότερη Ιστορία»


1. Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα, 
Αγγελική Δαρλάση, Εκδόσεις Μεταίχμιο
2. Οι ξυπόλυτοι ήρωες, 
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Εκδόσεις Πατάκη

3. Ο μικρός αδελφός, Λότη Πέτροβιτς - 
Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη
4. Όταν ο ήλιος, Ζωρζ Σαρή, 
Εκδόσεις Πατάκη


Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Ευχές 2017

Μαρία Παπαγιάννη
1000 και  1 ευχές...
''Στην  ομίχλη των καιρών"
φορέστε "Παπούτσια με φτερά"

Μακάρι να κάνουμε πάντα αυτά που λαχταράμε

Ναταλία Καπατσούλια
Καλές γιορτές σε όλους
(από τον καλικάντζαρο Τρακατρούκα και την παρέα του,
την Ελένη κι εμένα)


Μυρτώ Δεληβοριά

Καλά Χριστούγεννα!

 Ίρις Σαμαρτζή


Merry Christmas!

Έφη Λαδά
Καλή Χρονιά σε φωτεινά μονοπάτια...


Φωτεινή Τίκκου
2016 has been a really crappy year on so many levels 💩
 i really hope that 2017 will compensate for all that 🙏🙏🙏


                                                    Merry Xmas to all!!! 🎄⛄️🎄  Φωτεινή Τίκκου


Εύη Γεροκώστα-Πέρσα Ζαχαριά 
Μια χρονιά που φεύγει -ένα όνειρο που κοιμάται. 
Μια χρονιά που έρχεται –ένα όνειρο που ξυπνά.
Να τα φιλάμε και να το φυλάμε τα όνειρά μας, 

ακόμα κι όσα έχουν κοιμηθεί.
Και να μην ξεχνάμε να θυμόμαστε. 
Ένα φιλί για τον καθένα σας 

-για τον ερχομό του καινούριου ονείρου.

Κατερίνα Ανδρέου2017 Ευχές της iBbY από όλον τον κόσμο - Season’s Greetings!

Season Greetings, iBbY


Ελλάδα


CYBBY - Cyprus IBBY - Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 


IBBY Palestine
Dear Friends and IBBY Family
Let us Aspire that the New Year Brings a Beacon of Hope to End Children Suffering in Palestine and Around the World; Let the Sparkle for their Wellbeing Glitter Forever! 


IBBY Italia


ΚαταλωνίαΙαπωνία


                                                          IBBY UK

IBBY Lithuania


Γαλλία

Τσεχία


Νορβηγία


Ισλανδία


ΡωσίαIBBY  South Africa


Polish Section of IBBY
Ισημερινός

Slovenia

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

 IBBY Colombiα
We wish you a Merry Christmas and a prosperous 2017 full of meetings between books and readers.


Βολιβία
Para los miembros del IBBY de Latino-ddamérica y el mundo los deseos del IBBY desde Bolivia.
Για τα μέλη της Λατινικής-Ibby ddamérica και τις επιθυμίες των ibby από τη Βολιβία.
IBBY Mexico


Χιλή 

Οι Ευχές μας πηγαίνουν με πολλή αγάπη 
σε όλους τους φίλους της IBBY Chile! 


Αργεντινή


IBBY Eesti

Λετονία

Ελβετία


                                                                              iBbY  Ireland

                                       IBBY  Australia


Βέλγιο

Τουρκία

Κίνα

Αφγανιστάν Ταϊλάνδη


Νέα Ζηλανδία

Ουκρανία

Αζερμπαϊτζάν