Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013
Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης
2ος Μαραθώνιος Ανάγνωσης με τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς και με τις περιπέτειες του Οδυσσέα σε graphic novel


Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνουν ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τη μορφή διαγωνισμού και στόχο:
• την καλλιέργεια της φιλικής σχέσης των παιδιών με την ανάγνωση,
• την αγάπη τους για το βιβλίο,
• τη γνωριμία τους με το έργο του Αριστοφάνη και το έπος του Ομήρου,
• και κατ’ επέκταση τη γνωριμία τους με την αρχαία ιστορία και τη μυθολογία, μέσα από τον συναρπαστικό κόσμο της εικονογραφήγησης (κόμικς).
Η μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση που επιτάσσει το Νέο Σχολείο απαιτεί και την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας με την εισαγωγή πρωτότυπων μέσων. Τα κόμικς συνηγορούν σε μεγάλο βαθμό στην πραγμάτωση αυτού του στόχου. Η προστιθέμενη αξία των κόμικς στην εκπαίδευση έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες καταγράφουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από πιλοτικά προγράμματα σε σχολεία διάφορων βαθμίδων.
Τα κόμικς μπορούν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά όχι μόνο στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας αλλά και ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Η αποτελεσματικότητά τους έγκειται:
• στην πρωτοτυπία και την ελκυστικότητά τους,
• στην ψυχαγωγία που προσφέρουν,
• στην αφύπνιση της φαντασίας και των συναισθημάτων των παιδιών,
• στην πρόοδο και την εξέλιξη της γνώσης,
• στην καλλιέργεια των καλλιτεχνικών τάσεων,
• στη δημιουργική συνεργασία μεταξύ μαθητών, αλλά και μαθητών-εκπαιδευτικών,
• στην αυτενέργεια και τη βιωματικότητα,
• στην οικειότητα με το διδασκόμενο μάθημα.
Η εικονογραφηγηματική μορφή τόσο των κωμωδιών του Αριστοφάνη όσο και της Οδύσσειας από τους δημιουργούς Τάσο Αποστολίδη (κείμενα) και Γιώργο Ακοκαλίδη (εικόνες) μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα, ώστε οι νεαροί αναγνώστες να αναζητήσουν στο μέλλον το πρωτότυπο ή μια λογοτεχνική μετάφραση των έργων, για να απολαύσουν και τις δικές τους αρετές.


Ποιος μπορεί να πάρει μέρος
Όσα τμήματα επιθυμούν των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, εφόσον δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 26 Οκτωβρίου 2012.

Γιατί να πάρω μέρος
Ο Μαραθώνιος Παιδικής Ανάγνωσης Κόμικς αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λογοτεχνίας για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί ένα βιβλίο σε μια σχολική ομάδα. Υποστηρίζει και ενισχύει το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας των μαθητών που υλοποιεί το ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εξυπηρετώντας τους στόχους του. Το πρόγραμμα του Μαραθωνίου δεν περιορίζεται μόνο στην ανάγνωση, αλλά δίνει αφορμή και κίνητρο στον δάσκαλο να εργαστεί με την ομάδα του διαθεματικά, να καθοδηγήσει τα παιδιά να εξετάσουν το θέμα από πολλές πλευρές, να ερευνήσουν, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να αναπτύξουν διάλογο με στόχο να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας με τον συναρπαστικό κόσμο των κόμικς και υποστηρίζει διδακτικά τα μαθήματα της Ιστορίας και της Μυθολογίας.

Πώς θα τρέξουν οι μαθητές/τριες στον Μαραθώνιο

• Τα παιδιά κάθε τμήματος της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού επιλέγουν για να διαβάσουν είτε τα κόμικς του Αριστοφάνη είτε τα κόμικς του Ομήρου. Διαβάζουν συγκεκριμένα κόμικς και απαντούν σε ερωτήσεις. 


• Τα παιδιά της Γ΄ Δημοτικού διαβάζουν τα έξι βιβλία της Οδύσσειας του Ομήρου: 1. Αναζητώντας τον πατέρα, 2. Στο νησί των Φαιάκων, 3. Από τους Κίκονες στην Κίρκη, 4. Επιστροφή στην Ιθάκη, 5. Η αναγνώριση, 6. Η εκδίκηση του Οδυσσέα

 
• Τα παιδιά της Δ΄ Δημοτικού, εάν επιλέξουν Αριστοφάνη, διαβάζουν τις κωμωδίες: 1. Νεφέλες, 2. Αχαρνείς. Εάν επιλέξουν Οδύσσεια, διαβάζουν τα παραπάνω έξι βιβλία.


• Τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού, εάν επιλέξουν Αριστοφάνη, διαβάζουν τις κωμωδίες: 1. Ειρήνη, 2. Όρνιθες, 3. Πλούτος. Εάν επιλέξουν Οδύσσεια, διαβάζουν τα παραπάνω έξι βιβλία.• Τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού, εάν επιλέξουν Αριστοφάνη, διαβάζουν τις κωμωδίες: 1. Ιππείς, 2. Βάτραχοι, 3. Σφήκες. Εάν επιλέξουν Οδύσσεια, διαβάζουν τα παραπάνω έξι βιβλία.• Τα έντυπα για κάθε τάξη με τις ερωτήσεις για απάντηση (ερωτηματολόγια) θα βρίσκονται στα σχολεία έως τις 10 Ιανουαρίου 2013. Ο εκπαιδευτικός θα συγκεντρώνει τα συμπληρωμένα-απαντημένα ερωτηματολόγια του τμήματός του.• Tα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να σταλούν στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ έως τις 29 Μαρτίου 2013. • Τα παιδιά που απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις θα μπουν σε κλήρωση και 10 παιδιά από κάθε τάξη (συνολικά 40 παιδιά) θα κερδίσουν πλούσια δώρα. • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο και θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.• Σε όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα δοθούν τιμής ένεκεν για τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους από πέντε παιδικά βιβλία, τα οποία θα επιλέξουν από ειδική λίστα.• Οι δύο δημιουργοί, Τάσος Αποστολίδης και Γιώργος Ακοκαλίδης, μπορούν να επισκεφτούν διάφορα σχολεία, εφόσον το δηλώσουν και αφού προηγηθεί συνεννόηση. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης στα σχολεία με τη βοήθεια εμψυχωτών (πάλι κατόπιν συνεννόησης) ενός εκπαιδευτικού διαδραστικού παιχνιδιού για την Οδύσσεια.

Πληροφορίες συμμετοχής
 


Για να συμμετάσχει κάθε τμήμα θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά στο e-mail: marathonios@metaixmio.gr όλα τα παρακάτω στοιχεία, έως τις 23 Νοεμβρίου 2012, σημειώνοντας παράλληλα: Για τον 2ο Μαραθώνιο
Ανάγνωσης «Ο συναρπαστικός κόσμος της εικονογραφήγησης».


ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΗ: .................................ΤΜΗΜΑ: ................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ : ..................................................................
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ..............................................................................
ΣΧΟΛΕΙΟ: ...........................................................................................................................
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ..................................................................................................


Τα τμήματα της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού πρέπει να δηλώσουν τι επιλέγουν να διαβάσουν: την Οδύσσεια ή τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σημειώνοντας αντίστοιχα: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ή ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΔΟΣ: .............................................................................................. ΑΡΙΘΜΟΣ: ...............
ΠΟΛΗ: ............................................................................... Τ.Κ.: .......................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ......................................................................................................................
E-MAIL: ................................................................................................................................


Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε έντυπο με περισσότερες πληροφορίες για τον 2ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης, αλλά και για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς και την Ομήρου Οδύσσεια σε graphic novel. Στην τελευταία σελίδα του εντύπου θα βρείτε και το Δελτίο Συμμετοχής σε περίπτωση που θέλετε να το εκτυπώσετε,, να το συμπληρώσετε και να μας το στείλετε ταχυδρομικά.

Διαβάστε ΕΔΩ το σημείωμα των δημιουργών για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τους ίδιους.

Διαβάστε ΕΔΩ το σημείωμα των δημιουργών για τη διασκευή της Οδύσσειας σε graphic novel.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον 2ο Μαραθώνιο μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Γεροσίδερη (211 3003500, εσωτ. 523, schools@metaixmio.gr) ή με την κα Ντόρα Τσακνάκη (211 3003500, εσωτ. 525, pressoffice@metaixmio.gr).

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ 
ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ, 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΔΩΡΟ 
ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.

http://www.metaixmio.gr/news/1610-marathonios_comix.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου