Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

«ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2016»Τι είναι οι βιβλιοδρομίες

Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις ίδιες του τις προσωπικές εμπειρίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσουμε γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των βιβλίων, οργανώνουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ».

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για 18η χρονιά φέτος, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική, κατά το δυνατόν, επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ενισχύεται η ομαδική συμμετοχή.

Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός βιβλίου φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την ανάγνωση του άλλου. Επίσης, με τη χρήση του ανοιχτού βιβλίου – οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού – συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενισχύεται η επινοητικότητα των παιδιών.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.
Λεπτομέρειες - Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.
Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γεγονός που αποτελεί μεγάλη καινοτομία για το διαγωνισμό. Βέβαια, για να συμβουλεύεται κάποιος σωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεκτικά.
Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.
Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στην κατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων, αλλά και στη διευκόλυνση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στην έμφαση της σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών είναι χίλια (1.000). Τα χίλια αυτά μόρια κατανέμονται σ’ έναν αριθμό ερωτήσεων των οποίων η βαρύτητα ποικίλλει. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής

Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη.
Για τους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων της Αττικής ορίζονται ως κεντρικό εξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ (Βάρη Αττικής). Επιπλέον, θα ορισθούν και κατά τόπους εξεταστικά κέντρα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας και της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μαθητές από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Βράβευση των διαγωνιζομένων


Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων της Ελλάδας και της Κύπρου που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους. Θα απονεμηθούν είκοσι τέσσερα (24) βραβεία, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)


Απονέμεται στην καλύτερη συμμετοχή (ατομική ή ομαδική) από σχολείο εντός Αττικής, οποιασδήποτε τάξης (Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄ Δημοτικού), που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία όλου του διαγωνισμού.
​Το βραβείο αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 400€, προσφορά του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)


Απονέμεται στην καλύτερη συμμετοχή (ατομική ή ομαδική) από σχολείο εκτός Αττικής, οποιασδήποτε τάξης (Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ΄ Δημοτικού), που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία όλου του διαγωνισμού.
Το βραβείο αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 400€, προσφορά του Συλλόγου Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα.


Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (εξαιρουμένων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα)
ΒΡΑΒΕΙΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής

Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 200€, προσφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου.


ΒΡΑΒΕΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής

Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 200€, προσφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής

Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε δώρα αξίας 200€, προσφορά του Ιδρύματος Ευγενίδου.

ΒΡΑΒΕΙΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής

Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 200€, προσφορά των Εκδόσεων Καστανιώτη.

ΒΡΑΒΕΙΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής

Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 200€, προσφορά τωνΕκδόσεων Καλέντη.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Βραβείο καλύτερης ατομικής συμμετοχής
Βραβείο καλύτερης ομαδικής συμμετοχής

Καθένα από τα βραβεία αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 200€, προσφορά τωνΕκδόσεων Κέδρος.

Γ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (εξαιρουμένων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Απονέμεται στο Σχολείο εντός Αττικής του οποίου οι συμμετοχές θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, με την προϋπόθεση οι Βιβλιοδρόμοι του να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16).
Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Πατάκη.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Απονέμεται στο Σχολείο εκτός Αττικής του οποίου οι συμμετοχές θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, με την προϋπόθεση οι Βιβλιοδρόμοι του να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16).
Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Ψυχογιός.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Απονέμεται στο Σχολείο εντός Αττικής που θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των Βιβλιοδρόμων του θα υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).
Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Μίνωας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Απονέμεται στο Σχολείο εκτός Αττικής που θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των Βιβλιοδρόμων του θα υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).
Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 400€, προσφορά των Εκδόσεων Polaris.

Στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα θα δοθούν τρία (3) βραβεία τμημάτων (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄), που αντιστοιχούν σε βιβλία συνολικής αξίας 800€, προσφορά των Εκδόσεων Διόπτρα και Μεταίχμιο.

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (http://www.paideia-aristeia.gr), στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο περιεχόμενο των σκοπών του, ένας εκ των οποίων είναι η εφαρμογή Ειδικών Προγραμμάτων που θα υπηρετούν και θα αναδεικνύουν τα χαρισματικά παιδιά, θα απονείμει σε μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού τρία (3) βραβεία σε βιβλία συνολικής αξίας 300€.

Θα δοθούν επίσης τιμητικές διακρίσεις στους μαθητές κάθε τάξης που θα βρεθούν στις δέκα (10) πρώτες θέσεις του διαγωνισμού, με δώρα βιβλία, προσφορά των Εκδόσεων Άγκυρα, Αδελφοί Βλάσση, Gutenberg, Λιβάνης, Opera και Ποταμός.

Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα επιδοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Κατάλογος Βιβλίων 2016

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2016 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Αξίες ζωής», στο πλαίσιο της ανάγκης για ευρύτερο προβληματισμό των νέων ανθρώπων σε σχέση με θεμελιώδεις και διαχρονικές αξίες ζωής, τόσο ενδοπροσωπικές (όπως αγάπη, υπευθυνότητα, τόλμη, ελευθερία κ.ά.) όσο και διαπροσωπικές-κοινωνικές (όπως σεβασμός, δικαιοσύνη, προσφορά, φιλότητα κ.ά.), αξιοποιώντας –κατά το αισώπειο πρότυπο– τη σοφία των ανθρωπόμορφων ζώων.


Βιβλία Δ΄ Δημοτικού
Θεματική ενότητα: «Οι κοινωνίες των ζώων κάτι έχουν να μας πουν»
   Η συνέλευση των ζώων, Erich Köstner, Εκδόσεις Πατάκη
  Ένας ήρωας με... πέταλα, Ελένη Δικαίου, Εκδόσεις Πατάκη
 Ο γάτος με το ψάθινο καπέλο, Παναγιώτα Σμυρλή, Εκδόσεις Καστανιώτη
       Δρακομανία, Φίλιππος Μανδηλαράς, Εκδόσεις Πατάκη

Βιβλία Ε΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα:
«Τα πουλιά μάς ταξιδεύουν προς την αυτογνωσία»

Οι περιπέτειες του Άγριου Χουάν, Γιάννης Ρεμούνδος, Εκδόσεις Ψυχογιός
Το υπέροχο ταξίδι της Νίλου, Guido Conti, Εκδόσεις Καλέντη
Η κότα που ονειρευόταν να πετάξει, Sun-Mi Hwang, Εκδόσεις Διόπτρα
Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει, Luis Sepúlveda, Εκδόσεις Opera

Βιβλία ΣΤ΄ Δημοτικού
Θεματική ενότητα: «Τα ζώα μάς διδάσκουν τον σεβασμό»
Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε, Άννα Κουππάνου, Εκδόσεις Κέδρος
Μικρόκοσμος, Γιώργος Παναγιωτάκης, Εκδόσεις Κέδρος
Η τελευταία μαύρη γάτα, Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις Μεταίχμιο
Ο ένας και μοναδικός Ιβάν, Katherine Applegate, Εκδόσεις Polaris

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 18 Μαρτίου 2016, συμπληρώνοντας αποκλειστικά την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Καμία αλλαγή στη σύνθεση των ομάδων δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων.

Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην παρούσα σελίδα.


http://www.geitonas.edu.gr/deltaetalambda974sigmaepsiloniotasigmaf-sigmaupsilonmumuepsilontauomicronchi942sigmaf.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου