Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

"ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017"


Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις προσωπικές του εμπειρίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσουμε γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των βιβλίων, οργανώνουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ».

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για 19η χρονιά φέτος, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ενισχύεται η ομαδική συμμετοχή.

Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός βιβλίου φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την ανάγνωση του άλλου. Επίσης, με τη χρήση του ανοιχτού βιβλίου - οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού - συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενισχύεται η επινοητικότητα των παιδιών.Δικαίωμα συμμετοχής
​Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.
Λεπτομέρειες - Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

  • Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.
  • Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα τέσσερα (4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.
  • Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γεγονός που αποτελεί μεγάλη καινοτομία για τον διαγωνισμό. Βέβαια, για να συμβουλεύεται κάποιος σωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεκτικά.
  • Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.
  • Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στην κατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων, αλλά και στην εμπέδωση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στην έμφαση της σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.
  • Το σύνολο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών είναι χίλια (1.000). Τα χίλια αυτά μόρια κατανέμονται σ’ έναν αριθμό ερωτήσεων των οποίων η βαρύτητα ποικίλλει. Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση (τουλάχιστον 600 στα 1.000 μόρια).

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
  • Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 28η Απριλίου 2017. Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη.
  • Για τους μαθητές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Αττικής ορίζεται ως κεντρικό εξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ (Βάρη Αττικής). Επιπλέον, θα ορισθούν και κατά τόπους εξεταστικά κέντρα σε περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας και της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν τουλάχιστον πενήντα (50) μαθητές από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, συμπληρώνοντας αποκλειστικά την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Καμία αλλαγή στη σύνθεση των ομάδων δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9656200: Δευτέρα ώρες 13:00 – 16:00 και Πέμπτη ώρες 12:00 - 16:00.


Κατάλογος Βιβλίων 2017

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Ιστορικές περιπλανήσεις με τη Λογοτεχνία», προκειμένου η ατομική και ομαδική διαδρομή της μνήμης, δια του ιστορικού μυθιστορήματος, να επιδράσει στον μαθητή και τη μαθήτρια ελκυστικά και αποτελεσματικά, με παιδαγωγικά επωφελή τρόπο, για την καλλιέργεια της γνώσης και του γόνιμου προβληματισμού, πετυχαίνοντας την εξοικείωσή τους με τις χωροχρονικές συντεταγμένες της ιστορούμενης (αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης) εποχής.

Βιβλία Δ΄ Δημοτικού


1. Ιστορίες που τις είπε η αγορά,
 Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις Μεταίχμιο
2. Μυστήριο στην αρχαία Αθήνα,
Θάνος Κονδύλης, Εκδόσεις Μίνωας
         


3. Το μυστικό του δούλου,
Εύη Πίνη, Εκδόσεις Ερευνητές
4. Ίκαρος ο μικρός ολυμπιονίκης,
Ουρανία Τουτουντζή, Εκδόσεις Κέδρος
   

Βιβλία Ε΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα: «Βυζαντινή Ιστορία»

1. Το καλοκαίρι των Αβάρων, Βησσαρία Ζορμπά
- Ραμμοπούλου, Εκδόσεις Κέδρος
2. Η χαμένη σφραγίδα του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού,
 Θοδωρής Παπαθεοδώρου, Εκδόσεις Ψυχογιός

3. Για την Πατρίδα, 
Πηνελόπη Δέλτα, Εκδόσεις Μίνωας
4. Ταξίδι στη Βασιλεύουσα, Ειρήνη Κατσίπη
 - Σπυριδάκη, Εκδόσεις Κέδρος
                      


Βιβλία ΣΤ΄ Δημοτικού

Θεματική ενότητα: «Νεότερη Ιστορία»


1. Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα, 
Αγγελική Δαρλάση, Εκδόσεις Μεταίχμιο
2. Οι ξυπόλυτοι ήρωες, 
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Εκδόσεις Πατάκη

3. Ο μικρός αδελφός, Λότη Πέτροβιτς - 
Ανδρουτσοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη
4. Όταν ο ήλιος, Ζωρζ Σαρή, 
Εκδόσεις Πατάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου