Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

9 Απριλίου 2016 - Παρουσίαση του βιβλίου της Αλεξάνδρας Μητσιάλη «ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ ΗΡΩΕΣ»Το Public ΣυντΑγματος και οι ΕκδΟσεις ΠατΑκη
σας προσκαλοΥν

το ΣΑββατο 9 ΑπριλΙου 2016 και Ωρα 13:00
 στην παρουσΙαση του νΕου βιβλΙου

της ΑλεξΑνδρας ΜητσιΑλη


«ΞυπΟλυτοι Ηρωες»


Για το βιβλΙο θα μιλΗσουν οι:
ΜανΩλης ΓλΕζος
Αλκη ΖΕη, συγγραφΕας
ΔημΗτρης ΣπΥρου, σκηνοθΕτης, συγγραφΕας


Public ΣυντΑγματος
ΚαραγιΩργη ΣερβΙας 1, ΠλατεΙα ΣυντΑγματος
(ΑΙθουσα εκδηλΩσεων 5ος Οροφος)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου