Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Τα χέρια είναι για να φροντίζουν 
και όχι για να τιμωρούν.

«Σηκώστε το χέρι σας 
κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά!» 

είναι το σύνθημα
 της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας
 του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας 
στα παιδιά 
που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008. 
Στόχος της είναι 
η νομική απαγόρευση
 της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά, 
η προώθηση της θετικής, 
μη βίαιης διαπαιδαγώγησης 
και η ευαισθητοποίηση 
για τα δικαιώματα του παιδιού
 σε όλη την Ευρώπη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου