Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Βραχεία λίστα για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίουα) Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου
Υποψήφιοι:
Αγγελική Βαρελλά για το έργο της «Φιλία σε τέσσερις…ρόδες» , εκδόσεις Πατάκη.
Αγγελική Δαρλάση για το έργο της «Το δέντρο που είχε φτερά»
, εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Λιλή Λαμπρέλλη για το έργο της «Το κρυμμένο νερό», εκδόσεις Πατάκη.