Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

«Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας»

Το Υπουργείο Παιδείας, 
Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
 σε συνεργασία με το 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), 
έχει ξεκινήσει την εφαρμογή 
της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης 

«Καινοτόμες δράσεις 
για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας»

στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 
Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»
 και συγχρηματοδοτείται
 από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
                         και από Εθνικούς Πόρους. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου